Pseudo Guinness Book Sibiu

PSEUDO GUINESS BOOK ROMAN

 

 • După cucerirea romană a Daciei în 106, o turnătorie de monede a fost găsită la Tilişca, lângă Sibiu. Se băteau dinari romani. E oare o primă contrafacere? Sau dinarul era precursorul EURO?
 • Invazia tătară din 1241 lasă în viaţă numai 100 de locuitori în oraş.
 • La 1292 se atesta primul spital.
 • În 1376  numărul breslelor a atins 19. În aceiaşi perioadă, oraşe precum Ulm, Augburg, Colognia sau Strassburg aveau 17, 15, 22 respectiv 25 de  bresle.
 • În 1380 prima memnţionare a unei şcoli.
 • Suprafaţa fortificată a Sibiului este comparabilă cu cea a Vienei.
 • În perioada 1432 – 1438 oraşul este asediat de mai multe ori de trupele turceşti al sultanului Murad al II, cuceritorul Constantinopolului. Totuşi, sibienii înfrâng orice atac.
 • Un atelier oficial pentru baterea de monedă se inaugurează la 1456.
 • În 1472 numitul Toma Transilvăneanu este unul dintre primii tipografi ce tipăresc carte  la Mantua şi Modena.
 • Existenţa primei biblioteci de manuscrise coboară la 1474.
 • Pentru Thomas Altenberg  se scrie faimosul „Codex Altenberger” la 1480.
 • Anul 1493 îl aduce pe lume pe cunoscutul umanist Nicolaus Olachus prietenul de mai târziul al lui Erasmus din Roterdam şi consilier al reginei Mary a Angliei.
 • 1717:  se publică primul tratat despre minerit.
 • Martin Hochmeister scoate primul ziar teatral la 1778. Fondează primul teatru din Transilvania.
 • După ani de muncă şi experimente chimistul  Franz Joseph Muller descoperă telurul în 1782.
 • 1789: medicul roman Ioan Pioaru Molnar fondează primul ziar în limba romană. Este şi primul oftalmolog român care publică studii  de medicină.
 • Hahnemenn Damuel, fondatorul homeopatiei experimentează metoda sa pentru prima dată la Sibiu.
 • Ziare în limba germană la Sibiu.
 • Sieberburger Zeitung de la 1748.
 • Der Kriegbote de la 1788.
 • Sieberburghiser Quartalschrift de la 1789.
 • 1817 Muzeul Brukenthal îşi deschide porţile.
 • 1821 Michael Bieltz şi pictorul Franz Nauhauser fondează prima tipgrafie din Transilvania la Sadu.
 • 1844 se deschide Academia de Studii Juridice.
 • În timpul revoluţiei de la 1848 Sibiul devine centrul revoluţiei romane. Comitetul Naţional Roman organizează 15 legiuni armate gata să lupte pentru drepturile romanilor.
 • 1859 se construieşte primul pod de fontă din ţară.
 • Episcopia Evanghelică este mutată  la 1867 de la
 • in 1494 se deschide prima farmacie din țările romane
 • Theobaldus Griffius din Reutlingen impreună cu tipograful Filip Moldoveanu și Lucas Trapoldner pun bazele primei tipografii din Transilvania. Opere valoroase ca  Gramatica Latina a lui Thommas Gemmarius (1529)  vor fi tipărite aici
 • strans puternic intre zidurile de apărare, totuși cu cele 5 bastioane și 70 de turnuri de apărare era cea mai puternică fortificaăie a Transilvaniei in sec. 16 lea
 • in 1529 șeful arsenalului orașului, Conrad Haas experimentează racheta in trepte și cu aripi „delta” pentru ghidaj
 • prima moară de hartie incepe să producă la 1534
 • Georg Reicherstorffer, născut in Sibiu intocmeăte prima hartă a Moldovei
 • 1557: se deschide prima librărie
 • 1585: se instalează prima orgă in Catedrala Evanghelică
 • 1699 Morando Visconti desenează prima hartă a Sibiului
 • scriitorul Valentin Frank von Frankenstein menăionează intr-un poem scris in 1671 folosirea gazelor naturale de către țăranii din zona Sibiului
 • 1673-1676: Chimistul sibian Georgius Vette publică primul studiu in științele naturale
 • Episcopia se mută de la Biertan la Sibiu de episcopul  George Daniel Teutsch.
 • 1868 Visarion Roman fondează prima societate de asistență financiară pentru țărani
 • 1870 se înființează societatea de asigurări „Transilvania”
 • 1871: ia ființă instituția de credit  românească cea mai puternică și mai cunoscută  din Transilvania: banca Albina
 • 1872: se inaugurează calea ferată Sibiu Copșa Mică
 • 1884 Ioan Slavici scoate primul cotidian de limbă romană din Transilvania: „Tribuna”
 • 1894 se naăte Hermann Oberth, – părintele astrofizicii
 • 1896: se construiește prima centrala electrică din ăară la Sadu
 • 1898-1908 se publică prima Enciclopedie romanească
 • 1905 circulă primul tramvai
 • de la sfarăitul primului război pană in 1919 Sibiul găzduiește primul guvern roman
 • se fabrică la Mediaș cristalul romanesc
 • in 1914 la Copșa Mică se descoperă formaldehida
 • Săliăte, o comună langă Sibiu este locul de naștere a 7 academicieni
 • Sibiu este oraăul unde coexistă 3 forme de guvernămant: Republica – legal, regat ( reprezentată prin Majestatea Sa Regele Cioabă, regele tuturor ăiganilor) ăi Imperiul ( prin persoana lui Iulian I, Impărat al ăiganilor de pretitundeni)
 • 1990 decembrie: primul și singurul terorist arestat este judecat și condamnat. Va fi reabilitat mai apoi.
 • Anul acesta – ne-am intalnit